Chcete se dozvědět víc?

Vyplňte prosím následující formulář a sjednejte si u nás schůzku.

Po odeslání vás bude kontaktovat operátorka našeho centra a schůzku potvrdí, případně zodpoví Vaše dotazy.
Zásady zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků

Správcem osobních údajů je Celostátní česká služba s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, spisová značka: C 86927 vedená u Krajského soudu v Brně.

Subjekty údajů jsou potenciální zákazníci správce. Tím se rozumí osoby, které vstoupily do předsmluvního jednání se správcem za účelem sjednání smlouvy.

Účelem zpracování je jednání o možném sjednání smlouvy (předsmluvní jednání) a sjednání smlouvy. V případě sjednání smlouvy se zpracování osobních údajů následně řídí zásadami zpracování osobních údajů zákazníků.

Osobní údaje nebudou poskytovány žádným příjemcům. Osobní údaje budou zlikvidovány neprodleně poté, co nebude výsledkem předsmluvního jednání uzavření smlouvy. V takovém případě dojde k výmazu osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Poučení o právech subjektů údajů: Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, má právo na opravu a výmaz osobních údajů, má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku, má rovněž právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

zavřít okno